W ramach organizacyjnych Zakładu Usług Wysokościowych wykonujemy
technikami linowymi ( alpinistycznymi )specjalistyczne prace wysokościowe,
a w szczególności :

 • Prace montażowe i demontażowe konstrukcji i urządzeń
 • Awaryjne prace remontowo budowlane i rozbiórkowe
 • Prace dekarskie zabezpieczające i naprawcze
 • Prace antykorozyjne
 • Montaż zabezpieczeń przed ptakami
 • Montaż i serwis reklam
 • Mycie i czyszczenie powierzchni ,okien ,elewacji
 • Prace zabezpieczające i usuwanie awarii
 • Prace usuwania drzew i konarów drzew
 • Odśnieżania dachów
 • Ekspertyzy stanu technicznego obiektów
 • Specjalistyczne prace montażowe i inspekcyjne urządzeń telekomunikacyjnych
 • Montaż systemów zabezpieczeń prac na wysokości